Tarmokas pikkutilallinen IV

Mutta pelkästään kanawan kaiwamisella ei näitä laajoja luomuwiljelyksiä ole luotu. Yksistään Kuolemajärwen Inkilän osuuskassan awulla on niille ajettu sawea 15,000 kuormaa. Sawetettu ala on nyt noin 60 ha ja sawea ajettu niille wähintään 30,000 kuormaa. 

Ajomatka on ollut pitkänpuoleinen ja senwuoksi on kuormat tehty isoja. Hehtaarille on ajettu suunnilleen 500 kuormaa.

Osuuskassan awulla on nuo suot saatu wiljellyiksi ja saadaan edelleenkin. Jollei se olisi hankkinut waroja wiljelemiseen, sawetukseen apulantojen ja heinäsiementen ostoon, olisi kuiwatuksen tuottama hyöty jäänyt paljon pienemmäksi.

Karjalaistenkylän luomuwiljelyksistä on nyt muodostunut lähiseutulaisten kaura- ja heinäaitat. Ja sen miehen, Taawetti Inkisen, nimi, joka on nämä suot tarmollaan ja sitkeydellään saattanut wiljelykseen sopiwiksi, on pitkät ajat säilywä muistoissa.

O.W. Kaipio.

 

Kuolemajärwen Inkilän osuuskassan hallitus
(Wasemmalla kuwassa pöydän päässä, istuu Taawetti Inkinen. Kunniaa uuraalle, sitkeälle wanhukselle!)